Pravidla fotosoutěže


1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je Nadace Partnerství, se sídlem Údolní 33, 60200 Brno dále jen „pořadatel“

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 5. 3. 2014 do 12. 3. 2014 včetně.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická osoba, jenž se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „soutěžící“).

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže. Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

4. POPIS SOUTĚŽE

Od 5. 3. 2014 do 12. 3. 2014 (23:59 hod) budou mít soutěžící možnost na webu www.stezky.cz nebo www.cyklistevitani.cz přihlásit/nahrát své fotografie do jednotlivých kategorií – Moravské vinařské stezky nebo Cyklisté vítáni. Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 3 fotografie v každé kategorii.

Vítězné fotografie vybere komise týmu Greenways Nadace Partnerství. Nebude probíhat veřejné hlasování.

Pět vítězných fotografií v každé kategorii získá některou z cen. Fotografie na prvním místě budou uveřejněny na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2014, resp. Katalogu zařízení Cyklisté vítáni 2014.

Není dovoleno, aby účastník zaslal dílo, jehož není autorem. Vítězné fotografie má Nadace Partnerství právo použít pro marketingové účely. Nevítězné fotografie budou použity pouze pro účely soutěže. Budeme-li je potřebovat v budoucnu, kontaktujeme autora.

5. VÝHRY

Ceny v kategorii Moravské vinařské stezky
1. místo (vítězná fotografie) – Ubytování na 2 noci pro 2 osoby v Agropensionu U Háje v Nedošíně u Litomyšle + zveřejnění fotografie na titulní straně Kalendáře akcí na vinařských stezkách 2014
2. – 5. místo (fotografie na 2. - 5. místě) – tričko Moravských vinařských stezek + Nový průvodce Moravskými vinařskými stezkami

Ceny v kategorii Cyklisté vítáni
1. místo (vítězná fotografie) – Vstupenka na galavečer a ubytování ve Westernovém městečku Boskovice + zveřejnění fotografie na titulní straně Katalogu Cyklisté vítáni 2014
2. - 5. místo (fotografie na 2. - 5. místě) – tričko Cyklisté vítáni + sada map Greenways (Labská stezka, Moravské vinařské stezky, Greenway Praha-Vídeň).

Ceny budou výhercům předávány nejpozději do 4 týdnů po oznámení o výhře. Tento termín se však může prodloužit v závislosti na povaze výhry a domluvě s výhercem. Jedna osoba může vyhrát vždy jen jednu cenu. Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a pořadatele soutěže než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

6. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit,
přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, e-mail za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání ceny a marketingové účely a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), cenu není možno vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly. V případě jakýchkoliv sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou tyto řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.
 • Věděli jste, že...

  Hledáte zajímavou dovolenou? Vinařské stezky Vás přivedou k lidem, kteři jsou prosluli pohostinností, dobrým vínem a otevřeným srdcem.

  Zábava cestou do práce?

  Zúčastněte se i s vašimi kolegy soutěže Do práce na kole!

 • květen 2018
  poútstčtsone
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Všechny akce
 • 2.5.2018
  Šternberský Trojboj - 3. ročník ...

  Zveme vás na třetí ročník Šternberského Trojboje, který se letos ko...

   
  13.4.2018
  Do práce na kole - Do Brna míří ...

  ​Už posedmé připravuje Nadace Partnerství měsíc plný jízdy na kole,...

   
  Všechny aktuality

 • Největší česká nadace pro lidi a pro přírodu. Podporuje také rozvoj cyklistické dopravy a cykloturistiky. Certifikaci Cyklisté vítáni rozvíjí od roku 2005.
  Více